WALES

 

    Img-tw-Anglesey Img-tw-Gwynedd      Img-tw-wales-PowysProj  

 

 

 

 

Information from Wikipedia click desired county

North Wales: Isle of Anglesey (Ynys Môn)   Gwynedd     Conwy   Denbighshire (Sir Ddinbych)   Flintshire (Sir y Fflint)   Wrexham (Wrecsam)
Mid-Wales: Ceredigion    Powys
South Wales:  Pembrokeshire (Sir Benfro)  Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)   Swansea (Abertawe)   Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)   Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)  Rhondda Cynon Taf  Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)  Cardiff (Caerdydd)  Caerphilly (Caerffili)  Blaenau Gwent  Torfaen (Tor-faen)  Newport (Casnewydd
   Monmouthshire (Sir Fynwy